FANDOM


ברוכים הבאים למיני ויקי תגובה הולמת ב-Wikia.

נוהל תגובה הולמת הוא נוהל שמטרתו הרגעת הרוחות בעת סכסוך פוליטי בוויקיפדיה, תוך העשרת מרחב הערכים.

רבים מהוויקיפדים הם בעלי עמדה פוליטית מוצקה וקיצונית יחסית, לימין או לשמאל, דבר הגורר ויכוחים פוליטיים תכופים - ויכוחים החורגים פעמים רבות ממסגרת הדיון הרגיל בערכים, והופכים לויכוחים לשם הויכוחים. מתוך היכרות עם ויקיפדיה ועם החיים בכלל, אנו יודעים כי אין סיכוי שוויכוח פוליטי יסתיים בשלום, וכי תוצאתם האפשרית היחידה היא העלאת מפלס העצבנות הוויקיפדית ולעיתים אף פרישות או חסימות. מאידך, איננו רוצים ואיננו יכולים לכפות על כל הוויקיפדים הימנעות מלאה מדיונים בעלי גוון פוליטי. לכן מצאנו לנכון להפעיל נוהל שמטרתו להבהיר לוויקיפד המתווכח שהדיון פוגע בעמדתו ושכדאי לו להפסיקו, ומאידך - לתרום תרומה חיובית לוויקיפדיה.

לכן, גיבשנו צוות תגובות ובו ויקיפדים משני צידי הקשת הפוליטית. בעת זיהוי ויכוח פוליטי לא ענייני, רשאי כל אחד מחברי הצוות, לפי שיקול דעתו, להפעיל 'נוהל תגובה הולמת' נגד כל אחד מהמתדיינים מהצד השני של המפה הפוליטית. הפעלת הנוהל תכתוב:

  • ניתן, אך לא חובה, להתריע בפני המשתמש לפני הפעלת הנוהל נגדו.
  • כתיבת ערך חדש, או הרחבת ערך ישן, בצורה אובייקטיבית ואמינה, אבל באופן שישרת את מטרתו הפוליטית של הצד המגיב. דוגמא לתגובה כזו יכולה להיות הוספת פרק על הטבח בלוד בערך מבצע דני - תוך סקירה של כל העמדות והעדויות שיש במחקר, כך שהתוצאה תעמוד בכללי הנמ"נ. [1]
  • הודעה לוויקיפד המווכח בדף שיחתו, תוך שימוש בתבנית:תגובה הולמת: "לידיעתך, הופעל נגדך נוהל תגובה הולמת בעקבות הערותיך בדיון בדף שם הדף. התגובה כללה הרחבת או יצירת הערך שם הערך שנוצר. בתקווה שתמנע מוויכוחים פוליטיים עקרים בעתיד, ~~~~."
  • אם המתווכח ממשיך בדרכיו, ניתן להפעיל את הנוהל שוב ושוב ככל הנדרש.

חשוב להדגיש כי נוהל זה אינו דורש אישור או שיקול דעת כלשהו בהפעלתו, שכן תוצאתו היחידה היא שיפור מרחב הערכים - תוצאה מבורכת בפני עצמה.

צוות התגובות:

ימין מדיניעריכה

שמאל מדיניעריכה

נדב

ימין כלכליעריכה

שמאל כלכליעריכה

נדב

נושאים נוספיםעריכה

(כל אחד רשאי להוסיף לפי ראות עיניו)


שגיאת ציטוט: קיימים תגי <ref>, אך לא נמצא תג <references/>